cookies
Imamo najbolje "kolačiće" i ne bojimo ih se koristiti
Prihvati sve kolačiće

Opći uvjeti

Dobavljač  

Muziker, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava 2
Slovačka
Registriran u TR Opč. suda Bratislava I
Odjel Sa, članak br. 3337/B
OIB: 35840773
PIB: 2021680991
PDV ID: HR36080237819

Teme

Djelokrug djelatnosti

Na sve narudžbe realizirane posredništvom našeg e-shopa i dostave sa starne društva Muziker, a.s. (dalje samo: Muziker) se odnose Opći uvjeti (OU). Potrošač je svaka fizička osoba koja izvršava pravnu radnju, koju radi njene naravi nije moguće klasificirati kao poduzetništvo ili obrt.

Ugovorni partneri

Ugovor o kupnji se sklapa s društvom Muziker a.s. U slučaju bilo kakvih pitanja, reklamacija i žalbi, se možete radnim danom obratiti na našu korisničku podršku.


Besplatni pozivi (pon - pet 09:00-17:00)

E-Mail  

hrvatska@muziker.com

Pohvale, pritužbe i ideje za poboljšanje  

director@muziker.com

Ponuda i koraci koji su nužni za sklapanje ugovora

Prikazivanje proizvoda posredništvom e-shopa ne predstavlja pravno obavezavajuću ponudu nego samo poziv za kreiranje narudžbe. Muziker zadržava pravo na greške i promjene na svojim internetskim stranicama. Klikom na polje Naruči, predajete obavezavajuću narudžbu proizvoda koji ste dodali u košaricu. Potvrda da smo primili vašu narudžbu slijedi odmah nakon slanja narudžbe i ne znači akceptiranje narudžbe. Narudžba je s naše strane akceptirana tek kada primite e-mail o akceptiranju narudžbe.

Pravo na odustajanje od ugovora

Imate pravo odustati od ugovora bez obrazloženja u roku od 14 dana. Rok za odstupanje od ugovora je 14 dana od dana kada ste preuzeli robu u svoje.

Produljeni rok na pravo za Odstupanje od ugovora za članove Muziker cluba

Potrošač koji je ujedno član Muziker kluba ima pravo na produženi 30-dnevni rok za Odstupanje od ugovora nakon isteka 14-dnevnog roka određenog zakonom. Tijekom ovog produljenog roka on može iskoristiti svoje pravo na povrat robe bez obrazloženja. Ovo pravo se odnosi samo na neoštećenu robu u originalnom pakiranju. Ako prilikom kontrole u našem skladištu bude utvrđeno da je stanje robe bez izmjena, prodavač će članu kluba izdati novčani kupon na puni iznos za vraćenu robu prema računu koji je bio izdan za tu robu, koji član kluba može iskoristiti isključivo za kupnju druge robe. Odustajanje od ugovora u produljenom roku nije moguće za robu, koja je prema važećim odredbama navedena u Općim uvjetima kuponje izuzeta iz prava povrata. Pravo na produženi rok Odstupanja od ugovora 30 dana ima samo potrošač koji je član Muziker kluba i nije pravna osoba.

Odustajanje od ugovora - Potrošač  

Pravo na odustajanje od ugovora sklopljenog na daljinu ima potrošač.
Potrošač može biti fizička osoba koja naručuje robu isključivo za svoju privatnu potrebu.

Odustajanje od ugovora - Tvrtka  

Kupac koji nije potrošač (tj. Kupac koja je pravna osoba) nema pravo na odustajanje od ugovora.

Korištena, uprljana, nepotpuna roba ili roba široke potrošnje 

Roba može biti korištena u svrhu utvrđivanja njene prirode i karakteristika; ali ne bi trebalo biti vidljivih znakova trošenja. Potrebno je imati na umu troškove koji će nastati kako bi robu vratili u prvotno stanje. Kupac je dužan naknaditi prodavaču troškove vezane uz obnovu robe i štetu uzrokovanu na robi (npr. nepotpun sadržaj, istrošena ili kontaminirana roba itd.). Ove troškove možete izbjeći ako robu vratite u prvotno stanje (čišćenje, kompletiziranje opreme, pravilno pakiranje i sl.).

Ako se radi o robi široke potrošnje (npr. žice, epruvete, membrane, sredstva za čišćenje, palice itd.), Odstupanje od ugovora je moguće realizirati samo ako kupac vrati robu u neoštećenoj, originalnoj ambalaži i ako je roba neoštećena i nekorištena.

U slučaju odustajanja od ugovora ste nas dužni izričito informirati o vašoj namjeri odustati od ugovora.

Preporučeni način na koji možete posalti Odustajanje od ugovora ćete naći na ovoj stranici.

Ispunjeni obrazac isprintajte i priložite ga uz vraćenu robu, u protivnom vaša pošiljka neće biti ispravno identificirana. 
U slučaju ostvarivanja prava na odustajanje od ugovora se smatra se dovoljnim ako informaciju za korištenje prava pošaljete prije isteka rioka za odstupanje od ugovora.

Molimo vas ada robu pošaljete na ovu adresu:


Muziker (Return)
P3 Logistic park
Hala 2
900 55 Lozorno
Slovačka

Kupac je dužan vratitit robu bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada nas je obavijestio o odustajanju od ugovora.

Posljedice odustajanja od ugovora

Ako odustanete od ugovora, dužni smo vratiti sve uplate koje smo od vas primili za kupnju, uključujući troškove dostave, ako su bili uključeni (osim dodatnih troškova nastalih odabirom načina dostave različitog od onoga koji nudimo, najpovoljnije, standardne dostave).


Povrat novca

Novac za robu ćemo poslati najkasnije u roku od 14 dana nakon primitka odustajanja od ugovora, ali ne prijee nego što se vraćena roba, uključujući ispunjeni obrazac, vrati u naše skladištel (ili prije nego što dokažete da nam je vraćena roba već poslana).
Povrat novca vršimo na isti način na koji smo od kupca primili uplatu. U slučaju povrata novca za upaltu pouzećem i za uplate palćene prijenosom sa računa, koristimo isključivo bezgotovinsko plaćanje na račun kupca.
Nije moguće poslati novac poštanskom uplatnicom ili izvršiti povrat u godtovini.
U slučaju da je potrošaču priznano pravo na odstupanje od ugovora nakon 14 dana od kupnje. t.j. nakon isteka 14 dnevnog roka i ujedno zadovoljava uvjete za povrat robe (vraćena roba je u skladu s našim pravilima o odstupanju od ugovora, nije oštećena i upakirana je u originalnoj ambalaži), biit ćemu u okviru ovog produženog roka ispostavljeni novčani kupon u vrijednosti robe koji može iskoristiti isključivo za kupnju druge robe.
Nećemo vam naplaćivate dodatne troškove za povrat.


Pokloni i bonusi

Ako ste uz robu primili poklon ili bonus, darovni ugovor za takav poklon gubi učinkovitost nakon odustajanja od ugovora i dužni ste vratiti isporučeni poklon ili bonus zajedno s robom.


Troškovi dostave kod povrata robe

Kupac snosite pune troškove dostave kod povratab robe, čak i ako se roba po svojoj prirodi ne može vratiti standardnom poštom.
Organiziranje dostave prilikom povrata robe u Muziker je u kompentenciji klijenta.

Pravo na odustajan je od ugovora se ne odnosi na ove slučajeve 

  • ugovori za isporuku robe koja nije predproizvedena i čija je proizvodnja bila realizirana pretežno na osnovu individualnog izbora ili odredbe sa strane potrošača ili je proizvedena izričito na osobni zahtjev potrošača;
  • ugovori o isporuci robe koja je za kupca prilagođavana po mjeri (metražni kablovi, metražni lanci itd.);
  • ugovori o isporuci zapečaćene robe koja iz higijenskih ili zdravstvenih razloga nije prikladna za povrat (na primjer: in-esr slušalice, itd.);
  • ugovori o isporuci audio ili video zapisa ili računalnog softvera u zapečaćenom paketu, pod uvjetom da je pečat nakon isporuke oštećen;
  • ugovori o nabavi literature, časopisa, nota i tabulatura;
  • ugovori o prodaji robe koja s obzirom na svoju prirodu može nakon dostave biti pomiješana s drugom robom;
  • prodaja robe prema specifičnim zahtjevima potrošača, robe izrađene po mjeri ili robe namijenjene posebno za jednog potrošača.

Molimo vas da zaštititi robu od oštećenja i onečišćenja.

Ako je moguće, pošaljite nam robu u originalnom pakiranju zajedno s ispunjenim obrascem, kompletnom opremom i svim dijelovima ambalaže. Ako je potrebno, koristite zaštitnu transportnu ambalažu kako biste robu poslali natrag. Ako više ne posjedujete originalnu ambalažu, osigurajte, odgovarajućom ambalažom, dovoljnu zaštitu robe od oštećenja tijekom transporta. Na taj način ćete izbjeći naš zahtjev za naknadu štete nastale zbog nedovoljne ambalaže. Ove mogućnosti nisu uvjet za učinkovito ostvarivanje prava na odustajanje.  Imajte na umu da ste odgovorni za stanje u kojem je roba stigla do nas (uključujući štetu nastalu u transportu do nas), a svaki odštetni zahtjev se mora podnijeti individualno kod prijevoznika. 

Oddustajanje od ugovora i poklon bon 

Robu kupljena pomoću poklon bona Muziker je moguće vratitit (odustati od ugovora). Klijentu neće biti vraćen puni iznos, ali odustajanjem od ugovora stiče pravo na financijski kredit u iznosu na poklon bonu, koji može iskoristit prilikom sljedeće kupnje u Muziker web trgovini. Ako je kupac dio narućbe platio u novcu, razlika u cijeni se vraća on aračun koji odredi kupac.

Cijene i uvjeti prijevoza

Dostava

Uvjeti plaćanja

Uplatu možete realizirati na jedan od sljedećih načina, cijene su prikazivane s PDV-om u valuti kn

Prijenos sa računa

Nakon slanja narudžbe će vam sustav automatski ponuditi sve podatke za plaćanje. Ujedno ćete primiti e-mail s Proforma fakturom. Nakon prijave u svoj internet banking, možete uplatu jednostavno prenijeti na naš račun. Pšiljku ćemo poslati odmah nakon primitka uplate.

IBAN: HR2623400091170016186

Plaćanje pouzećem

Plaćanje u gotovini direktno prijevozniku koji dostavi pošiljku. Pristojba: 9,90 kn 

Online plaćnje karticom

Nakon slanja narudžbe će vas sustav preusmjeriti na siguran paymant gatway i omogućiti će vam online plaćanje karticom VISA ili Mastercard. Popunite podatke sa kartice i pošaljite uplatu. O rezultatu trasakcije će nas banka odmah obavijestiti, te ćemo moći poslati naručenu robu bez čekanja.

Bitcoin Pay

Imate račun s virtualnom valutom Bitcoin? Radi se o najjednostavijem načinu plaćanja s kakvom ste se do danas sreli. BTC plaćanje možete realizirati jedinim klikom mišem ili skeniranjem QR koda.

Zadržavanje prava vlasništva

Proizvod sve do potpune isplate njegove vrijednosti ostaje u vlasništvu društva Muziker, a.s.

Oštećenje za vrijeme prijevoza

Svakom kupcu preporučamo da prekontrolira stanje pošiljke u prisutnosti kurira (količina paketa, moguće oštećenje vanjskog pakiranja ili druge nepravilnosti) prema transportnoj dokumentaciji. Kupac mođe odbiti preuzimanje paketa u slucaju da nije sukladna s Ugovorom o kupnji. Kupcu preporučamo da nedostatak bude evidetiran u protokolu o preuzimanju paketa. Oštećenu ili nepotpunu pošiljku kupcu preporučamo bez odlaganje, najkasnije u roku 24 sata reklamirati kod prodavača:

hrvatska@muziker.com


Osiguranje pošiljke

Svrha i pogodnosti usluge Osiguranje pošiljke


Usluga Osiguranja pošiljaka pokriva, u ubrzanom postupku, nadoknadu štete za kupljenu robu ako se dogodi bilo što od sljedećeg:

Uvjeti usluge Osiguranje pošiljke

Osiguranje pošiljke obuhvaća oštećenje ili uništavanje pošiljke tijekom prijevoza pošiljke, od trenutka utovara pošiljke na prijevozno sredstvo na mjestu otpreme određenog u ugovoru o prijevozu do trenutka iskrcaja pošiljke i predaje primatelju ili drugoj osobi koju je primatelj ovlastio za pošiljku. U slučaju osobne primanja pošiljke na jednom od mjesta sakupljanja prodavatelja ili kurira, trenutak isporuke smatra se primanjem pošiljke od strane primatelja. Ako se pošiljka dijeli za prijevoz, pokriće osiguranja odnosi se na svaki dio pošiljke odvojeno.

Osiguranje pošiljke obuhvaća oštećenje ili uništavanje pošiljke tijekom prijevoza pošiljke, od trenutka utovara pošiljke na prijevozno sredstvo na mjestu otpreme određenog u ugovoru o prijevozu do trenutka iskrcaja pošiljke i predaje primatelju ili drugoj osobi koju je primatelj ovlastio za pošiljku. U slučaju osobne primanja pošiljke na jednom od mjesta sakupljanja prodavatelja ili kurira, trenutak isporuke smatra se primanjem pošiljke od strane primatelja. Ako se pošiljka dijeli za prijevoz, pokriće osiguranja odnosi se na svaki dio pošiljke odvojeno.

Kupac potvrđuje da Muziker neće refundirati naknadu plaćenu za uslugu osiguranja pošiljke u slučaju Odustajanja od ugovora. Osiguranje pošiljaka se može upražnjavati samo za robu koja se nalazi na računu za kupljenu robu. Usluga se ne može upražnjavati za robu iz drugih pošiljaka. Upit za osiguranje pošiljke mora biti upućen na sljedeću adresu e-pošte:

hrvatska@muziker.com

Jamstvo

Uvjeti jamstva su regulirani Postupkom za podnošenje reklamacije.


 

 

 

 

 

 

 

Sustav vjernosti Muziker kluba

Odredbe i uvjeti sustava vjernosti reguliraju Uvjeti korištenja Muziker Club

 

 

 

 

Više informacija

Naručivanje  

Ako ste našli željeni proizvod, možete ga dodati u košaricu klikom na polje „KOŠARICA“, bez obaveze kupnje. Sadržaj košarice možete bilo kada prikazati pomoću klika na polje KOŠARICA. Dodane proizvode možete bilo kada izbrisati iz košarice klikom na simbol brisanja. Ako želite kupiti proizvode u košarici, kliknite na polje „DALJE“. Nakon toga upišite svoje podatke. Obavezna polja su označena simbolom „*“. Vaši podaci se prenose u šifriranom obliku. Nakon upisivanja vaših podataka i odabira načina plaćanja slijedi "ZAVRŠNA KONTROLA“, gdje možete ponovno provjeriti sve podatke. Pomoću klika na polje "NARUČI" ćete dovršiti naručivanje. Bilo kada možete prekinuti naručivanje zatvaranjem prozora u pretraživaču.

Tekst ugovora  

Tekst ugovora je spremljen u našem internom sustavu. Opće uvjete možete bilo kada pogledati na ovoj stranici. Podatke o vašoj narudžbi i Opće uvjete ćemo vam poslati e-mailom.

Jezik ugovora  

Jezik za sklapanje ugovora je slovački.

 
Nadzorno tijelo  

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170 http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Logo muziker
Nemojte propustiti povoljne akcije. Aktivirajte si notifikacije.
Aktivirati