cookies
Imamo najbolje "kolačiće" i ne bojimo ih se koristiti
Prihvati sve kolačiće

Pravo na odustajanje od ugovora

Imate pravo odustati od ugovora bez obrazloženja u roku od 14 dana. Rok za odstupanje od ugovora je 14 dana od dana kada ste preuzeli robu u svoje.

Produljeni rok na pravo za Odstupanje od ugovora za članove Muziker cluba 

Potrošač koji je ujedno član Muziker kluba ima pravo na produženi 30-dnevni rok za Odstupanje od ugovora nakon isteka 14-dnevnog roka određenog zakonom. Tijekom ovog produljenog roka on može iskoristiti svoje pravo na povrat robe bez obrazloženja. Ovo pravo se odnosi samo na neoštećenu robu u originalnom pakiranju. Ako prilikom kontrole u našem skladištu bude utvrđeno da je stanje robe bez izmjena, prodavač će članu kluba izdati novčani kupon na puni iznos za vraćenu robu prema računu koji je bio izdan za tu robu, koji član kluba može iskoristiti isključivo za kupnju druge robe. Odustajanje od ugovora u produljenom roku nije moguće za robu, koja je prema važećim odredbama navedena u Općim uvjetima kuponje izuzeta iz prava povrata. Pravo na produženi rok Odstupanja od ugovora 30 dana ima samo potrošač koji je član Muziker kluba i nije pravna osoba.


Kako ostavriti odustajanje od ugovora

Najjednostavniji način je prijaviti se u svoj korisnički račun, kliknuti na Odustajanje i Želim kreirati odustajanje od ugovora. Kao prijavljeni klijent ćeš morati ispunjavati samo mali broj podataka, velika pogodnost je da ćeš sve ostale podatke već imati popunjene.

Ako nisi registriran kod nas kao klijent, možeš koristiti obrazac.

Odnmah nakon što ispuniš obrazac, poslati ćemo ti potvrdu koju možeš isprintati i umetnuti u paket. Obrazac nam je potreban za identifikaciju paketa nakon primitka.
Odustajanje od ugovora - Potrošač  

Pravo na odustajanje od ugovora sklopljenog na daljinu ima potrošač.
Potrošač može biti fizička osoba koja naručuje robu isključivo za svoju privatnu potrebu.

Odustajanje od ugovora - Tvrtka  

Kupac koji nije potrošač (tj. Kupac koja je pravna osoba) nema pravo na odustajanje od ugovora.

Korištena, uprljana, nepotpuna roba ili roba široke potrošnje 

Roba može biti korištena u svrhu utvrđivanja njene prirode i karakteristika; ali ne bi trebalo biti vidljivih znakova trošenja. Potrebno je imati na umu troškove koji će nastati kako bi robu vratili u prvotno stanje. Kupac je dužan naknaditi prodavaču troškove vezane uz obnovu robe i štetu uzrokovanu na robi (npr. nepotpun sadržaj, istrošena ili kontaminirana roba itd.). Ove troškove možete izbjeći ako robu vratite u prvotno stanje (čišćenje, kompletiziranje opreme, pravilno pakiranje i sl.).

Ako se radi o robi široke potrošnje (npr. žice, epruvete, membrane, sredstva za čišćenje, palice itd.), Odstupanje od ugovora je moguće realizirati samo ako kupac vrati robu u neoštećenoj, originalnoj ambalaži i ako je roba neoštećena i nekorištena.

U slučaju odustajanja od ugovora ste nas dužni izričito informirati o vašoj namjeri odustati od ugovora.Ispunjeni obrazac isprintajte i priložite ga uz vraćenu robu, u protivnom vaša pošiljka neće biti ispravno identificirana. 
U slučaju ostvarivanja prava na odustajanje od ugovora se smatra se dovoljnim ako informaciju za korištenje prava pošaljete prije isteka rioka za odstupanje od ugovora.

Molimo vas ada robu pošaljete na ovu adresu:


Muziker (Return)
P3 Logistic park
Hala 2
900 55 Lozorno
Slovačka

Kupac je dužan vratitit robu bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada nas je obavijestio o odustajanju od ugovora.

Posljedice odustajanja od ugovora

Ako odustanete od ugovora, dužni smo vratiti sve uplate koje smo od vas primili za kupnju, uključujući troškove dostave, ako su bili uključeni (osim dodatnih troškova nastalih odabirom načina dostave različitog od onoga koji nudimo, najpovoljnije, standardne dostave).


Povrat novca

Novac za robu ćemo poslati najkasnije u roku od 14 dana nakon primitka odustajanja od ugovora, ali ne prijee nego što se vraćena roba, uključujući ispunjeni obrazac, vrati u naše skladištel (ili prije nego što dokažete da nam je vraćena roba već poslana).
Povrat novca vršimo na isti način na koji smo od kupca primili uplatu. U slučaju povrata novca za upaltu pouzećem i za uplate palćene prijenosom sa računa, koristimo isključivo bezgotovinsko plaćanje na račun kupca.
Nije moguće poslati novac poštanskom uplatnicom ili izvršiti povrat u godtovini.
U slučaju da je potrošaču priznano pravo na odstupanje od ugovora nakon 14 dana od kupnje. t.j. nakon isteka 14 dnevnog roka i ujedno zadovoljava uvjete za povrat robe (vraćena roba je u skladu s našim pravilima o odstupanju od ugovora, nije oštećena i upakirana je u originalnoj ambalaži), biit ćemu u okviru ovog produženog roka ispostavljeni novčani kupon u vrijednosti robe koji može iskoristiti isključivo za kupnju druge robe.
Nećemo vam naplaćivate dodatne troškove za povrat.


Pokloni i bonusi

Ako ste uz robu primili poklon ili bonus, darovni ugovor za takav poklon gubi učinkovitost nakon odustajanja od ugovora i dužni ste vratiti isporučeni poklon ili bonus zajedno s robom.


Troškovi dostave kod povrata robe

Kupac snosite pune troškove dostave kod povratab robe, čak i ako se roba po svojoj prirodi ne može vratiti standardnom poštom.
Način povrata robe je individualan.

Pravo na odustajan je od ugovora se ne odnosi na ove slučajeve 

  • ugovori za isporuku robe koja nije predproizvedena i čija je proizvodnja bila realizirana pretežno na osnovu individualnog izbora ili odredbe sa strane potrošača ili je proizvedena izričito na osobni zahtjev potrošača;
  • ugovori o isporuci robe koja je za kupca prilagođavana po mjeri (metražni kablovi, metražni lanci itd.);
  • ugovori o isporuci zapečaćene robe koja iz higijenskih ili zdravstvenih razloga nije prikladna za povrat (na primjer: in-esr slušalice, itd.);
  • ugovori o isporuci audio ili video zapisa ili računalnog softvera u zapečaćenom paketu, pod uvjetom da je pečat nakon isporuke oštećen;
  • ugovori o nabavi literature, časopisa, nota i tabulatura;
  • ugovori o prodaji robe koja s obzirom na svoju prirodu može nakon dostave biti pomiješana s drugom robom;
  • prodaja robe prema specifičnim zahtjevima potrošača, robe izrađene po mjeri ili robe namijenjene posebno za jednog potrošača.

Molimo vas da zaštititi robu od oštećenja i onečišćenja.

Ako je moguće, pošaljite nam robu u originalnom pakiranju zajedno s ispunjenim obrascem, kompletnom opremom i svim dijelovima ambalaže. Ako je potrebno, koristite zaštitnu transportnu ambalažu kako biste robu poslali natrag. Ako više ne posjedujete originalnu ambalažu, osigurajte, odgovarajućom ambalažom, dovoljnu zaštitu robe od oštećenja tijekom transporta. Na taj način ćete izbjeći naš zahtjev za naknadu štete nastale zbog nedovoljne ambalaže. Ove mogućnosti nisu uvjet za učinkovito ostvarivanje prava na odustajanje.  Imajte na umu da ste odgovorni za stanje u kojem je roba stigla do nas (uključujući štetu nastalu u transportu do nas), a svaki odštetni zahtjev se mora podnijeti individualno kod prijevoznika. 

Ostupanje od ugovora sa strane prodavača 

Prodavač pravo odustati od ugovora o kupnji iz razloga rasprodaje zaliha, nedostupnosti robe ili ako je proizvođač, uvoznik ili dobavljač robe naveden u ugovoru o kupnji prekinuo proizvodnju ili izvršio tako ozbiljne promjene koje su onemugućile isporučiti robu kupcu prema ugovoru ili iz razloga više moći ili ako ni nakon uloženog maksimalnog napora nije spospban klijentu isporučiti robu u skladu s Općim uvjetima na ovoj stranici ili po cijeni koja je bila istaknuta u web trgovini. Prodavatelj je dužan odmah obavijestiti kupca o toj činjenici i vratiti polog koji je već plaćen za robu ugovorenu u kupoprodajnom ugovoru u roku od 14 dana od obavijesti o odustajanju od ugovora na isti način na koji je potrošač koristio svoje plaćanje ili prijenos na žiro račun kupca.

Oddustajanje od ugovora i poklon bon 

Robu kupljena pomoću poklon bona Muziker je moguće vratitit (odustati od ugovora). Klijentu neće biti vraćen puni iznos, ali odustajanjem od ugovora stiče pravo na financijski kredit u iznosu na poklon bonu, koji može iskoristit prilikom sljedeće kupnje u Muziker web trgovini. Ako je kupac dio narućbe platio u novcu, razlika u cijeni se vraća on aračun koji odredi kupac.

Plaćanje kriptovalutom
Kupac može kao način plaćanja odabrati i plaćanje jednom od ponuđenih kriptovaluta (npr. Bitcoin). Ako kupac u ovom slučaju iz bilo kojeg razloga traži povrat novca za kupljenu robu, novac može biti vraćen samo u valuti koja je na računu za kupljenu robu, i to isključivo u iznosu na računu za kupljenu robu.

Zaštita robve prije transporta

Molimo vas da zaštititte robu od oštećenja i onećišćenja (npr. i korištenjem prikladne podloge). 

 Molimo vas da nam robu po mogućnosti šaljete natrag u originalnoj ambalaži zajedno s ispunjenim obrascem i kompletnom opremom i svim dijelovima pakiranja. Primjena prava potrošača za odstupanje od ugovora. 

Za povrat robe koristite zaštitnu ambalažu  Ako originalnu ambalažu više nemate u dispoziciji, molimo vas da osiugurate dovoljnu zaštitu robe od oštećenja prilikom transporta u alternativnoj ambalaži i time izbjegnite troškove za nastalu štetu uzrokovanu korištenjem neadekvatne ambalaže. U slučaju da nam robu robu individualno, snosite odgovornost za stanje u kakvom će nam roba stići (uključujući mogućeg oštećenja prilikom itransporta). Naknadu troškova za moguće oštećenje dte dužni reklamirati kod dostavljaća individualno.

Logo muziker
Nemojte propustiti povoljne akcije. Aktivirajte si notifikacije.
Aktivirati