Jamstvo

Muziker nudi jamstvo 36 mjeseci na glazbene instrumente i audio tehniku. Za opremu za glazbene instrumente i ostale proizvode vrijedi zakonski jamstveni rok u trajanju od 24 mjeseca. Ako je predmet narudžbe sitna potrošna roba (npr.: trzalice, opne i palice za udaraljke, žice, faderi, potenciometri a elektronke), jamstvo je  je 90 dana  jamstvu podliježu samo proizvodne greške i greške materijala.

 

Produženo jamstvo

Za vrijeme valjanosti produženog jamstva (više od zakonskog 24-mjesečnog roka) autoriziran servis Muziker ima pravo mijenjati uvjete jamstva. Rok za besplatan popravak proizvoda se sa 30 dana mijenja na neodređeno vrijeme. (rok za besplatan popravak ovisi isključivo od individualnog dogovora među servisom i klijentom i nakon uzimanja u obzir roka za dostavu originalnog rezervnog dijela). Servis Muziker se unatoč tome obavezuje izvršiti besplatan popravak bez odgode.

Ako se za vrijeme valjanosti produženog jamstva (više od 24 mjesečnog zakonskog roka) ustanovi greška proizvoda koju nije moguće sanirati i proizvod nije moguće zamjeniti za novi proizvod, Muziker ne vraća klijentu punu prodajnu cijenu, nego nudi rješavanje jamstva u obliku odabira novog proizvoda slične kvalitete i sličnih svojstava.

Pravo na nadoknadu štete nastale produženim rješavanjem reklamacije imate samo ako se dokaže da je došlo do namjernog zadržavanja ili nemara sa strane odjela za reklamacije. Ako za vrijeme valjanosti produženog 12-mjesečnog jamstva (nakon završetka zakonskog 24-mjesečnog jamstva) je proizvod zamijenjen za novi proizvod, ne nastaje automatski pravo na novo jamstvo u trajanju od 36 mjeseci. Dalje je u valjanosti prvo jamstvo.

Specijalan slučaj

Specijalna kategorija s jamstvom 24 mjeseca su činele, koje radi materijala od kojeg su izrađene i radi načina na koji se koriste, podliježu brzom trošenju. Nakon ekspertize u atoriziranom servisu Muziker,  će prilikom procjene biti uzeta u obzir ne samo mjera trošenja materijala nego i odricanje od odgovornosti za greške nastale mehaničkim oštećenjem, udarcem koji je bio prejak s obzirom na stupanj mehaničke otpornosti materijala.

Specijalna kategorija s jamstvom 24 mjeseci su proizvodi koji na osnovu svojstava materijala i načina korištenja podliježu trošenju prirodnim putem (na primjer činele, gumbi, ručice, gumice i sl.). Muziker će prilikom procjene uzeti u obzir ne samo trošenje materijala prirodnim putem nego i eliminaciju odgovornosti za greške in kvarove nastale kao posljeica mehaničkog oštećenja od udaraca koji prelaze jačinom otpornost materijala. U takvo slučaju Muziker može klijentu ponuditi popravak o trošku klijenta za moguću pogodniju cijenu.

  • mehaničko oštećenje robe sa strane kupca
  • neispravno manipuliranje robom
  • nestručno manipuliranje robom
  • zanemarivanje brige za robu

Jamstveni list

Uz svaki kupljen proizvod se izdaje račun u elektronskom obliku (u trgovini račun iz blagajne), koji ujedno služi i kao jamstveni list. Jamstveni rok počinje na dan izdavanja računa i produžuje se za vrijeme u kojem je proizvod na popravku. 

  Prekid jamstva

© 2004-2019 Muziker | Jamstvo
Logo muziker
Nemojte propustiti povoljne akcije. Aktivirajte si notifikacije.
Aktivirati